23. Apr - Bad Homburg, 14. Mai, 18. Jun, 09. Jul, 27. Aug, 17. Sep